سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
هرگاه مرد با ایمان برادر خود را خشمگین ساخت ، میان خود و او جدائى انداخت . [ گویند : حشمه و أحشمه ، چون او را بخشم آورد . و گفته‏اند شرمگین شدن و خشم آوردن را براى او خواست . و آن گاه جدائى اوست ] . [ و اکنون هنگام آن است که گزیده‏هاى سخن امیر مؤمنان علیه السّلام را پایان دهیم ، حالى که خداى سبحان را بر این منّت که نهاد و توفیقى که به ما داد سپاس مى‏گوییم . که آنچه پراکنده بود فراهم کردیم و آنچه دور مى‏نمود نزدیک آوردیم . و چنانکه در آغاز بر عهده نهادیم بر آنیم که برگهاى سفید در پایان هر باب بنهیم تا آنچه از دست شده و به دست آریم در آن برگها بگذاریم . و بود که سخنى پوشیده آشکار شود و از آن پس که دور مینمود به دست آید . و توفیق ما جز با خدا نیست . بر او توکل کردیم و او ما را بسنده و نیکوکار گزار است . و این در رجب سال چهار صد از هجرت است و درود بر سید ما محمد خاتم پیمبران و هدایت کننده به بهترین راه و بر آل پاک و یاران او باد که ستارگان یقین‏اند . ] [نهج البلاغه]

حداقل دمای مجاز بتن ریزی

ارسال‌کننده : زهرا مرزبان در : 95/7/6 12:36 عصر

الف: حداقل دمای مجاز بتن هنگام اختلاط، ریختن و نگهداری و نیز حداکثر مجاز افت تدریجی دما در 24 ساعت اولیه پس از خاتمه از حفاظت بتن مطابق جدول 4-24 است.
ب: دمای بتن هنگام اختلاط نباید بیش از 8 درجه سلسیوس (سانتیگراد) زیادتر از مقادیر جدول 4-24 باشد زیرا موجب اتلاف انرژی بیشتر، افت شدید اسلامپ و در نهایت کاهش کیفیت بتن می گردد.
پ: دمای بتن هنگام بتن ریزی نباید بیش از 11 درجه سلسیوس (سانتیگراد) زیادتر از مقادیر جدول باشد، در غیر این صورت موجب کاهش کیفیت بتن می گردد.
4-6-3-6- نکات مربوط به حمل و ریختن بتن
الف: حمل و بتن ریزی باید به نحوی باشد که بتن تازه، دمای خود را از دست ندهد. بتن باید تا حد امکان در وسایل سربسته و عایق بندی شده حمل گردد.
ب: قبل از بتن ریزی باید میلگ ردها، قالب، سطح بتن سخت شده قبلی و زمین از هر نوع یخزدگی زدوده شود.
4-24- دمای بتن بر حسب درجه سلسیوس (سانتیگراد) در مراحل مختلف کار باتوجه به دمای محیط و اندازه اعضا و قطعات
ردیف شرح دمای
محیط ابعاد اعضا و قطعات (میلیمتر)
کمتر از 300 300 تا 900 900 تا 1800 بیش از 1800
1 حداقل دمای بتن
هنگام اختلاط بیش از 1- 16 13 10 7
2 18- تا 1- 18 16 13 10
3 کمتر از 18-* 21 18 16 13
4 حداقل دمای بتن
هنگام ریختن و نگهداری به هر میزان 13 10 7 5
5 حداکثر مجاز افت تدریجی دمای بتن در 24 ساعت اولیه پس از خاتمه حفاظت از بتن به هر میزان 28 22 17 11
*چنانچه تدابیری ویژه برای اختلاط و بتن ریزی فراهم نگردد، ریختن بتن در دمای 20- درجه سلسیوس (سانتیگراد) و کمتر از آن ممنوع است.

 
کلمات کلیدی :