كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) زهرا مرزبان

زهرا مرزبان
[ شناسنامه ]
معايب بتن ...... چهارشنبه 95/6/24
مزاياي بتن ...... چهارشنبه 95/6/24
مقابله با خوردگي فولاد در بتن ...... شنبه 95/6/13
ضد يخ بتن ...... جمعه 95/6/12
آرملات ...... پنج شنبه 95/6/11
عمل آوري بتن ...... چهارشنبه 95/6/10
اثر بتن در تغييرات آب و هوا ...... سه شنبه 95/6/9
روش ماله کشي بتن ...... دوشنبه 95/6/8
تست جذب آب سطحي اوليه در بتن ...... دوشنبه 95/6/8
استفاده از مواد افزودني بتن ...... دوشنبه 95/6/8
روش تهيه مخلوط بتن خود تراکم ...... شنبه 95/6/6
بتن خود تراکم ...... جمعه 95/6/5
بتن عايق چيست ...... پنج شنبه 95/6/4
فوم بتن ...... چهارشنبه 95/6/3
معرفي بتن پيش تنيده ...... سه شنبه 95/6/2
   1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها